five little ducks

Con đã biết cảm động vì một bài hát

Từ lúc làm mẹ, mình đểnh đoảng lắm, quên trước quên sau nhưng có một thứ tự nhiên nhớ tốt kinh  khủng, đó là nhạc thiếu nhi. Giống như cái gì cần nhớ là được nạp vào đầu vậy. Cũng chẳng ai bày ai bảo, cũng chẳng có chủ đích phải thuộc nhạc thiếu nhi